Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale open data portaal - Integratie metadata

Heb je open datasets die vermeld kunnen worden op het federale open data portaal ?

  • Onze dienstverlening

  • icoon 'delen op social media'

   De overheidsdiensten publiceren al heel wat downloadbare bestanden op de eigen websites, of vermelden deze al op andere thematische portalen (zoals geo.be en transportdata.be).

   Het federale open data portaal data.gov.be verzamelt gegevens (metadata) over open data sets, zoals de titel, een korte beschrijving, linken naar de downloadbare bestanden…

  • icoon 'slimme technologie-oplossingen'

   Om extra werk bij de overheidsdiensten te vermijden, worden deze gegevens zoveel mogelijk automatisch overgenomen op het federale open data portaal.

   Dit “harvesten” gebeurt bij voorkeur via het overnemen van een metadata export bestand of het aanspreken van een API op de website of het portaal waar de gegevens te vinden zijn, maar kan ook via het scrapen van webpagina’s gebeuren. De BOSA zorgt voor het automatiseren van dit proces.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Open data lenen zich bij uitstek voor hergebruik in nieuwe producten en transparante diensten, en zorgen voor een efficiëntere overheid.

 • Heb je open datasets die vermeld kunnen worden op het federale portaal ?

  Beheer je een open data portaal of publiceer je open data bestanden die (ook) vermeld kunnen worden op het federale open data portaal ? Contacteer de FOD BOSA om de titel, beschrijving, linken… automatisch te publiceren op data.gov.be.

  Wie kan deze dienst aanvragen

  Federale overheidsdiensten en instellingen, ondernemingen en verenigingen

  Procedure

  • Vul het contactformulier in (https://data.gov.be/fr/contact), stuur een e-mail naar opendata@belgium.be of stel een vraag op de publieke chatroom (#data.gov.be:matrix.org), met :
   • een link naar de publieke website of het portaal waar de bestanden gepubliceerd zijn ,
   • de naam, functie en contactgegevens van een contactpersoon
  • Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging.
  • De technische expert van BOSA neemt contact met je op om de aanvraag en de technische aanpak te bespreken :
   • Als de gegevens  gepubliceerd zijn op een website / portaal met API, newsfeed, metadata export… , dan gebruikt de technische expert deze manier van gegevensinzameling.
   • Als de gegevens niet via een API kunnen worden ingelezen, dan kan je gevraagd worden om op een eigen website een overzichtspagina te maken met linken naar alle relevante downloadbare bestanden.
  • De FOD BOSA ontwikkelt en/of configureert een tool om deze gegevens automatisch te “harvesten”.
  • De FOD BOSA publiceert de gegevens regelmatig op het federale open data portaal (https://data.gov.be).

  Termijnen

  • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
  • Vermelden metadata op data.gov.be: “best effort” (gemiddelde doorlooptijd is 3 weken)

  Bijkomende informatie

  De bestanden zelf worden niet gekopieerd: het beheer en de bijwerking van de bestanden blijven de verantwoordelijkheid van de dienst of onderneming die de data ter beschikking stellen.

  Het federale open data portaal verzamelt reeds de metadata van de 3 Gewestelijke portalen + thematische portalen zoals geo.be en biodiversity.be. Datasets die al op één van deze portalen vermeld worden, zullen dan ook automatisch vermeld worden op het federale open data portaal.

  Gewestelijke, Gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke besturen worden dan ook verzocht het open data portaal van hun Gewest – of indien van toepassing – van hun Gemeenschap, provincie of gemeente te contacteren.