Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

ePayment

De FOD BOSA stelt voor overheidsdiensten een platform ter beschikking dat een geheel van elektronische betaaloplossingen biedt.

Doelgroepen
Federale organisaties

Inhoudstafel

  • Onze dienstverlening

   Het gaat om een opdracht in een opdrachtencentrale en om een raamovereenkomst  (BOSA/2020/M1112), die uit 2 delen bestaat:

   • het eerste deel gaat het over het aanbieden van een beveiligd betaalplatform en de bijbehorende betaalpagina (Payment Service Provider)
   • het tweede deel betreft het aanbieden van betaalmiddelen (acquirer).

   De opdracht werd op 24/03/2021 gegund aan de onderneming Worldline.

  • icoon 'folder'

   Stappenplan

   1. Administratief dossier opvragen bij de BOSA

   Het volledige administratieve (lastenboek, offerte, positief advies IF, bestelbon, ..) dossier is verkrijgbaar bij de Service Desk van de FOD BOSA – DG Vereenvoudiging & Digitalisering.

   2. Integratietesten voor het betaalplatform (Sips)

   De klant of zijn dienstverlener voert de integratietesten uit, op basis van de technische documentatie (enkel beschikbaar in het Engels of Frans)

   Technische vragen rond integratie mag je naar supportsips-benelux@worldline.com sturen.

   3. Bestelbon opsturen

   Je vult de bestelbon in en stuurt die via e-mail naar Worldline  (ecom.bosa@worldline.com) + in kopie naar de dossierbeheerder van de FOD BOSA, Delphine Duprez (delphine.duprez@bosa.fgov.be

   Onderwerp e-mail: BOSA M1112 - Bestelbon –  <projectnaam/klantnaam> 

   Hier vind je meer uitleg over de bestelbon (XLSX, 15.13 KB)

   Je stuurt de gescande versie van de bestelbon, ondertekend door de bevoegde persoon, terug naar Worldline en voegt een kopie van de identiteitskaart bij (als apart bestand)

   Als je vragen hebt over het invullen van het bestelformulier, neem dan contact op met: ecom.bosa@worldline.com en Worldline valideert binnen de 3 dagen of de bestelbon correct is ingevuld en laat je weten of het document al dan niet volledig is. 

   4. Getekende gebruiksovereenkomst opsturen

   In parallel met stap 3 stuur je de getekende gebruiksovereenkomst (Gebruiksovereenkomst_M1112_E-Payment_NL_2.2.pdf) via e-mail naar delphine.duprez@bosa.fgov.be.

   5. Informatie voor productie ontvangen

   Worldline neemt binnen de 6 werkdagen de bestelbon op en stuurt:

   1. naar de technische contactpersoon: toegang tot een platform voor het download van het certificaat “secret keys” om de integratie in productie uit te voeren;

   2. naar de business contactpersoon: de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot de back office (MEX – Merchant extranet); beheer van de transacties, beheer van de gebruikers, reporting, …  (indien in bestelbon werd aangevraagd).

  • Ondersteuning

  • Voor functionele en administratieve vragen contacteer je de Service Desk van de FOD BOSA

   Deel 1: betaalplatform/pagina (Sips)

   Ondersteuning betreffende technische en operationele vragen over Sips en ondersteuning van het integratieproces.

   Worldline-helpdesk:

   Deel 2: betaalmethodes

   Ondersteuning van de behandelingsdiensten voor de transacties: Worldline-helpdesk

   Financiële vragen: Worldline-helpdesk

   • Per telefoon: 02/727.88.99 van maandag tot zaterdag van 8u tot 20u en op zondag van 8u tot 16u.

   Commerciële vragen, vragen over het beheer van het contract en de service levels:

   • te stellen aan de ‘Key Accountmanager’ van Worldline

   Vragen over het bestek BOSA/2020/M1112 of bij escalatie: Service Manager ePayment: delphine.duprez@bosa.fgov.be

   In het geval van een betwisting over betalingen moet de handelaar zich rechtstreeks tot Worldline richten: acquiringdisputes-belgium@worldline.com.

 • Vaak gestelde vragen

  • Bestelbon: administratief contact

   Contactpersoon die de logingegevens zal ontvangen voor de backoffice tool (MEX) om transacties te raadplegen.

    
  • Bestelbon: bevoegd ambtenaar

   Het gaat om de persoon die de instelling juridisch mag verbinden.
  • Bestelbon: Billto

   Klantennummer bij Worldline; dit kan je terugvinden op je factuur. Als je nog geen klant bij Worldline bent, mag je dit vakje openlaten. Ook als je graag een aparte factuur ontvangt voor je online betalingen, mag je dit vakje openlaten.
  • Bestelbon: bruto (gross) - netto

   Als je kiest voor uitbetalingen in bruto (gross) zal de desbetreffende commissie op het einde van de maand apart gefactureerd worden.

   Als je kiest voor uitbetalingen in netto, zal de aangerekende commissie op kredietkaarten onmiddellijk bij de transacties afgehouden worden.

  • Bestelbon: BTW

   Dit is het nummer waarmee je geregistreert staat in het KBO of Belgisch staatsblad. Mijn ondernemingsnummer opzoeken in KBO.
  • Bestelbon: logo

   Dit is het logo dat je klant op zijn rekeninguittreksel terugvindt.
  • Bestelbon: Shipto

   Nummer van de shop bij Worldline intern - dit is een puur administratief punt en moet door de klant niet ingevuld worden. 
  • Bestelbon: SWIFT

   Ook BIC code genoemd. IBAN - BIC berekenen.
  • Bestelbon: technisch contact

   Contactpersoon die de secret keys ontvangt om de link te vervolledigen tussen de applicatie/website en de betaalpagina van Worldline, meestal een persoon van de webagency/integrator.
  • Bestelbon: TID

   Referentienummer voor de Bancontant-transacties, begint steeds met 01…; gelieve dit steeds in te vullen zodat Worldline de pricing correct kan implementeren.
  • Wat is een handelaar?

   Voor de BOSA is een handelaar een openbare instelling die de gebruiksovereenkomst heeft ondertekend.
  • Wie mag de dienst e-payment gebruiken?

   De gebruikers zijn de overheden en de instellingen met taken van algemeen belang – voor hun taken van algemeen belang – of elke entiteit die toestemming heeft van de DG DT van de FOD BOSA. 

   Zijn geen gebruikers: burgers, ondernemingen of ambtenaren ('eindgebruikers') aan wie de gebruiker de dienst eventueel aanbiedt (zie de algemene voorwaarden op de website van BOSA DT).
 • Nuttige links

  Algemene voorwaarden

  In de algemene voorwaarden rond de diensten van de BOSA zijn de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle diensten van de FOD BOSA vastgelegd.

  Back Office ePayment

  Back office (MEX) (PRODUCTIE)

  Hoe werken elektronische betalingen?

  Hoe werken elektronische betalingen?

  InfoShopping.be

  InfoShopping.be

  Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen