Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 34/2016 van 27 oktober 2016.
 
Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats
30/03/2023 Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels)

Watermael-Boisfort

03/03/2020 Parking.brussels / Koekelberg Koekelberg
03/12/2019 Parking.brussels / Schaarbeek Schaarbeek
02/07/2019 Parking.brussels / Elsene Elsene
05/03/2019 Parking.brussels / Jette Jette
29/08/2017 Rauwers Controle n.v / Evere Evere