Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Documentatie van het Marktkenniscentrum

Via het Marktkenniscentrum beschikken federale ambtenaren over documenten en bruikbare informatie om overheidsopdrachten te realiseren.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Doelstelling

In het documentatiecentrum worden documenten over overheidsopdrachten uit verschillende bronnen bijeengebracht. Het doel is tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van ambtenaren op het gebied van overheidsopdrachten door op één plaats documenten te bundelen die nuttig zijn voor overheidsopdrachten.

 

Beschikbare documenten