Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale waarden

De waarden van de federale overheid vormen de kern van onze missies. Ze zijn de dagelijkse leidraad van elke ambtenaar en zijn van toepassing op alle federale overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, Instellingen van Openbaar Nut en Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid.

Meer info

Bekijk meer informatie over de federale waarden in de rubriek 'Werken bij de overheid'