Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integriteit

Integriteit in de publieke sector is bedoeld om het algemeen belang te vrijwaren en ziet erop toe dat overheidsmedewerkers zich consequent houden aan een reeks ethische waarden, beginselen en normen. Integriteit is cruciaal voor de opbouw van sterke instellingen en verzekert de burgers dat de overheid in dienst van het algemeen belang werkt en niet voor een selecte groep.