Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integriteit

Integriteit in de publieke sector is bedoeld om het algemeen belang te vrijwaren en ziet erop toe dat overheidsmedewerkers zich consequent houden aan een reeks ethische waarden, beginselen en normen. Integriteit is cruciaal voor de opbouw van sterke instellingen en verzekert de burgers dat de overheid in dienst van het algemeen belang werkt en niet voor een selecte groep.

Regelgeving

  • Wet van 8 december 2022

    Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie
  • Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021

    Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...