Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integriteit

Integriteit in de publieke sector is bedoeld om het algemeen belang te vrijwaren en ziet erop toe dat overheidsmedewerkers zich consequent houden aan een reeks ethische waarden, beginselen en normen. Integriteit is cruciaal voor de opbouw van sterke instellingen en verzekert de burgers dat de overheid in dienst van het algemeen belang werkt en niet voor een selecte groep.

Nieuws

 • Federaal integriteitsbeleid krijgt duw in rug

  07 september 2023
  Op 5 september organiseerde de FOD BOSA de openingszitting van het netwerk van integriteitscoördinatoren in aanwezigheid van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken. Deze...
  • Strategische ondersteuning

Diensten

Publicaties

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 20 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 20 oktober 2023 betreffende de elementen van de procedures en opvolging van interne meldingen, het doel en de inhoud van de archivering van meldingen en de...
 • Wet van 8 december 2022

  Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie Laatste versie
 • Wet van 8 december 2022

  Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie Laatste versie
 • Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021

  Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...