Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integriteit

Integriteit in de publieke sector is bedoeld om het algemeen belang te vrijwaren en ziet erop toe dat overheidsmedewerkers zich consequent houden aan een reeks ethische waarden, beginselen en normen. Integriteit is cruciaal voor de opbouw van sterke instellingen en verzekert de burgers dat de overheid in dienst van het algemeen belang werkt en niet voor een selecte groep.

Regelgeving

  • Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021

    Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...
  • Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

    Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de...
  • Wet van 15 september 2013

    Wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden