Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Stagiairs
  • Statutairen

Je wordt van ambtswege en zonder opzegging uit je functie ontheven wanneer je je in één van de volgende gevallen bevindt.

  • Verlies van je burgerlijke en politieke rechten

Als je bij een gerechtelijke veroordeling uit je burgerlijke en politieke rechten ontzet wordt of als je, door de toepassing van de burgerlijke wetten en de strafwetten, niet langer in staat bent je functie uit te oefenen

 

  • Onwettige afwezigheid

Als je je werkplek verlaat en je meer dan 10 werkdagen zonder geldige reden afwezig blijft (dit is niet van toepassing als je aan een staking deelneemt).

Voor je van ambtswege ontslagen wordt, moet de administratie je om opheldering verzoeken en waarschuwen.