Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Stagiairs

De evaluatievermelding ‘onvoldoende’ kan aan de stagiair worden gegeven als de hiërarchisch meerdere vaststelt dat zijn of haar prestaties of de ontwikkeling van de competenties nodig voor de uitoefening van de functie duidelijk onder het verwachte niveau liggen.   

  

Gevolgen

Op het einde van elk verplicht functioneringsgesprek, of op het einde van het gesprek op het einde van de stage, kan een vermelding ‘onvoldoende’ gegeven worden aan de stagiair.

Als de vermelding ‘onvoldoende’ wordt gegeven tijdens de stage, kan de evaluatiecommissie  

  • beslissen dat de stage wordt voortgezet
  • voorstellen om de stagiair te ontslaan.

Als de vermelding ‘onvoldoende’ wordt gegevens op het einde van de stage, kan de evaluatiecommissie 

  • beslissen dat de stage wordt verlengd, 
  • voorstellen om de stagiair te ontslaan, 
  • voorstellen om de stagiair te benoemen. 

Als de vermelding ‘onvoldoende’ wordt gegevens op het einde van de verlenging van de stage, kan de evaluatiecommissie 

  • voorstellen om de stagiair te benoemen 
  • voorstellen om de stagiair te ontslaan. 

In geval van ontslag, beschikt de stagiair over een opzeggingstermijn van 3 maanden.

 

Bij een ernstige fout kan de stagiair ontslagen worden zonder opzeggingstermijn.

Regelgeving