Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Welke impact? 

Dit heeft vooral gevolgen voor de taaltoelage die vóór januari 2021 bijna altijd volledig betaald werd. 

Uitzondering 

Uitzondering zijn de verminderde prestaties wegens chronische ziekte. In dit geval werd de taaltoelage in het verleden pro rata de wedde betaald. Vanaf 1 januari 2021 wordt de taaltoelage aan 100% betaald. 

Voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2020 en voor de periode die betaald werd in de oude loonmotor, zullen er achterstallen uitbetaald worden. De betaaldatum van deze achterstallen wordt later gecommuniceerd. In de nieuwe loonmotor werd de taalpremie al aan 100% betaald. 

Wat met andere toelagen? 

Voor de andere toelagen zijn de gevolgen meestal beperkt tot de periodes disponibiliteit wegens ziekte. Voor die periodes ontvangt een personeelslid geen toelagen meer. 

Meer over Taaltoelage