Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​De rol van de leidinggevende in Symfonie​

Als leidinggevende moet je je medewerkers evalueren in het kader van de evaluatiecyclus Symfonie.Deze opleiding  bereidt je voor op die rol van evaluator. Je krijgt  hierdoor  meer inzicht in de algemene principes die in het koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt zijn ontwikkeld. Ook komen de gesprekstechnieken aan bod die onontbeerlijk zijn voor een vlot verloop van de cyclus: hoe formuleer je kwalitatieve SMART-doelstellingen of hoe geef je feedback. 

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STHRMPV54XNT
 • Pluspunten

  Via deze opleiding kan je je vertrouwd maken met de principes van de evaluatie in de federale overheid en kan je je beter voorbereiden, niet alleen op je rol als evaluator maar ook op de invoering van een feedbackcultuur bij de overheid. 

 • Voor wie ?

  Enkel voor leidinggevenden die als evaluator moeten optreden.

 • Op het programma

  De volgende punten worden in deze eendaagse opleiding behandeld: 

  • Toelichting bij de principes van het koninklijk besluit betreffende de evaluatie in de federale overheid (doel van de evaluatie, opstartgesprek van de cyclus, rol van de verschillende actoren, feedbackcultuur) 

  • Praktische toepassingsoefeningen :

   • hoe voer je een gesprek? (inleiden, luisteren, herformuleren, verduidelijken, emoties beheersen, riskante boodschappen vermijden, ... 
   • SMART-doelstellingen 

    • doelstellingencascade 

    • hoe formuleer je kwalitatieve doelstellingen 

   • feedback 

    • definitie van feedback. Waarom? Aan wie? 

    • hoe bereid je je voor (emoties, vooroordelen, enz.) 

    • hoe vraag, geef en ontvang je feedback 
   • hoe implementeer je een feedbackcultuur in je teamremediëring: aanpak en ieders rol 
 • Practical information

  1 dag

  Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning - WTCIII 

  Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je  vragen? Contacteer ons