Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

​​Ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden​ 2024-2025

Deze intensieve trajecten geven je de kans om je management- en leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. De trajecten worden jaarlijks georganiseerd voor managers (in de ruimste zin van het woord) op alle niveaus (A, B, C, D).

Het programma voor dit nieuwe traject komt in co-creatie tot stand. Er wordt rekening gehouden met de behoeften van iedere deelnemer, maar de behandelde onderwerpen moeten wel aansluiten bij de federale visie op leiderschap.

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

Leertrajecten van 13 dagen, gespreid over één jaar .

Dit nieuwe ontwikkelingstraject staat open voor 150 plaatsen.   

Locatie:  

 • online voor de intake en outtake  
 • FOD Beleid en Ondersteuning (WTC III)  voor de trajectdagen.  

Inschrijving:   

 1. Vanaf 26 februari, vraag je hr-afdeling (opleidingsverantwoordelijke) (PDF, 332.67 KB) naar jouw dossier van kandidaatstelling en de deadline voor terugzending ervan. Je ontvangt ook een PowerPoint-presentatie van de cursus met alle details en het tijdschema.  
 2. De selectie van de kandidaten gebeurt door jouw organisatie en door de FOD BOSA-DG R&O ten laatste op 26/04/2024. Als je wordt geselecteerd, begint je traject direct op de eerste dag van het traject. De intake vindt later plaats. 

Code

​​STLDSTRAJXNR​

Contact

Heb je vragen?

Contacteer ons

 • Pluspunten

  Een traject is meer dan een opleiding!  

  Dankzij dit intensieve traject, dat bestaat uit 1 collectieve ontdekkingsdag + 1 intake gesprek + 11 of 12 dagen groepswerk en 1 outtake gesprek, kan je je een jaar lang diepgaand focussen op jouw rol en jouw prestaties als leider (in de ruimste zin van het woord):  

  • je kan echt nadenken over je rol en de leiderschapsaspecten ervan  
  • je verzamelt nieuwe ideeën en ervaringen en krijgt de kans om ze in de praktijk te testen   
  • je ontwikkelt een netwerk van collega's met vergelijkbare verantwoordelijkheden uit verschillende federale organisaties. 

  Een flexibel en gevarieerd programma, bepaald door de deelnemers  

  De thema’s die tijdens de trajectdagen in jouw leergroep behandeld  worden, liggen niet op voorhand vast! Het programma wordt bepaald door de behoeften van de deelnemers en hun organisaties. Er is oog voor zowel (taakgerichte) managementvaardigheden als voor (mensgerichte) leiderschapscompetenties. 

  Daarnaast is er ook ruimte om problemen en uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt op de werkvloer, voor te leggen aan de groep en aan je trajectbegeleider.   

  Leren van je collega-leidinggevenden  

  De trajectdagen volg je in een vaste leergroep. Je leergroep is samengesteld uit leidinggevenden (in de ruimste zin van het woord) van verschillende federale organisaties. Je leert er in de eerste plaats van elkaar, door kennis en ervaringen te delen, door best en worst practices uit te wisselen en door elkaar feedback en input te geven.   

  Professionele begeleiding   

  Je leergroep wordt begeleid, ondersteund en uitgedaagd door een ervaren trajectbegeleider die goed vertrouwd is met de federale context.   

  Focus op impact  

  De trajecten zijn praktijkgericht: ze beogen een reële verandering op je werkplek!  Een mix van leervormen zal je helpen om wat je leert, zo veel en zo goed mogelijk te gaan toepassen op je werkplek.  

  Nieuw voor het traject 2024-2025  

  • Het traject begint met een gezamenlijke dag (150 plaatsen) van netwerken en reflectie op de federale visie op leiderschap.  
  • Er is een extra dag gepland over het thema mentaal welzijn. Dit thema zal worden geleid door interne trainers van de BOSA. 
  • Individuele coaching en follow-up dagen (intervisies) worden toevertrouwd aan federale coaches uit het Lumen netwerk.
 • Voor wie?

  Voor leidinggevenden met een rol op het gebied van relatiebeheer: functionele managers (bijv. projectmanagers) of lijnmanagers op alle niveaus (d.w.z. A, B, C of D) die aan de volgende criteria voldoen:  

  • je werkt bij een federale organisatie die deelneemt aan de trajecten 
  • je hebt de steun van je eigen leidinggevende en van je hr-dienst  
  • je engageert je om actief aanwezig te zijn tijdens de 13 trajectdagen en om tijd vrij te maken voor de individuele en groepsopdrachten  
  • je bent gemotiveerd om aan je leidinggevende competenties te werken en het geleerde in de praktijk te brengen  
  • je bent bereid om je goede en minder goede ervaringen als leidinggevende te delen,  
  • je staat open voor input en feedback en je bent bereid om zelf input en feedback te geven aan anderen.  
 • Intake

  Om aan een ontwikkelingstraject te kunnen deelnemen moet je je kandidaat stellen:  

  1. Vanaf 26 februari, vraag jehr-afdeling naar jouw dossier van kandidaatstelling en de uiterste datum voor indiening ervan.   
  2. Vul samen met je leidinggevende en je hr-dienst het dossier van kandidaatstelling in.   
  3. Bezorg het ingevulde dossier aan de contactpersoon voor de trajecten in jouw organisatie.   
  4. De selectie van de kandidaten gebeurt door jouw organisatie en door de BOSA-DG R&O. Ben je geselecteerd, dan gaat je traject van start met een opleidingsdag.  

  Per cyclus kunnen in totaal ongeveer 150 Nederlandstalige en Franstalige leidinggevenden deelnemen. 

 • Op het programma

  Elk traject van elke groep is als volgt opgebouwd:  

  1. 1 groepsdag met als thema ’jezelf ontdekken rond het thema leiderschap’. 
  2. intakegesprek   
  3. 11 trajectdagen  
  4. Een dag met als thema welzijn en de juridische aspecten ervan  
  5. outtakegesprek  

  Het traject bestaat dus uit 13 dagen, verspreid over ongeveer 1 jaar.  Er is 1 trajectdag per maand (met uitzondering van de schoolvakanties).  

  Dag 1 

  De 1e dag van de cursus is een groepsdag: alle Franstalige en Nederlandstalige deelnemers komen samen voor een dag van presentatie, reflectie, netwerken en co-creatie rond het thema leiderschap. De deelnemers worden dan verdeeld in eentalige leergroepen van maximaal 15 deelnemers. Deelnemers van dezelfde organisatie worden idealiter in verschillende groepen verdeeld. 

  Het intakegesprek   

  Je wordt samen met je leidinggevende uitgenodigd voor een intakegesprek van ongeveer 1,5 uur met een trajectbegeleider.  

  Jij en je leidinggevende bereiden het intakegesprek voor aan de hand van een vragenlijst over jouw rol en functioneren als leidinggevende.  

  Voor het intakegesprek geeft je hr-dienst of je opleidingsverantwoordelijke aan jou input over de visie van jouw organisatie op leidinggeven.     

  Tijdens het intakegesprek peilt de trajectbegeleider naar jouw verwachtingen en die van je leidinggevende en worden jouw sterke punten en verbeterpunten als leidinggevende in kaart gebracht.   

  Tijdens de 2e dag van het traject, wordt er een hechte leergroep gesmeed en worden de ontwikkelingsbehoeften van de deelnemers verder in kaart gebracht. Op het einde van dag 2 heeft elke deelnemer een persoonlijk ontwikkelingsplan en bespreek je in je groep rond welke management- en leiderschapsthema’s jullie tijdens het traject willen werken.   

  Tijdens de volgende trajectdagen ga je met je groep aan de slag rond de afgesproken thema’s, steeds met het kompas van de federale visie op leiderschap. De onderwerpen die aan bod komen, zullen bewust verschillen van de onderwerpen die al in andere trainingsprogramma's aan bod komen 

  Daarnaast is er ook ruimte voor ad hoc thema’s, voor problemen en uitdagingen waarmee je op de werkvloer wordt geconfronteerd in de loop van het traject en waarvoor je oplossingen zoekt.   

  Er is ook 1/2 trajectdag waarvoor je samen met je leidinggevende uitgenodigd wordt om te werken rond het thema dat je samen met je groepsleider bepaalt.  

  Iedere deelnemer heeft zijn eigen leerstijl. Daarom wordt tijdens de trajectdagen gebruik gemaakt van verschillende leervormen: doceren (modellen, theorieën), groepscoaching, individuele coaching, intervisie, individuele en groepsopdrachten, persoonlijk cases, rollenspelen, organisatiebezoeken, zelfreflectie … De mix van leervormen helpt je om wat je leert, zo veel mogelijk en zo goed mogelijk te gaan toepassen op je werkplek.  

  Het outtakegesprek  

  In een afsluitend outtakegesprek van ongeveer één uur met je trajectbegeleider en je leidinggevende geef je en krijg je feedback over je ontwikkelingsproces. Je bespreekt toekomstige ontwikkelacties en sluit het traject af.    

  Follow-up  

  Als er voldoende vraag naar is bij de deelnemers, kunnen in het jaar na het traject nog eens 3 intervisiesessies (groepscoaching) per leergroep georganiseerd worden. Deze sessies worden begeleid door federale coaches uit het LUMEN-netwerk.