Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Telemarc

Telemarc biedt aanbestedende overheden toegang tot verschillende authentieke bronnen.

 • Voordelen

  • Gratis webinterface die toegang verleent tot verschillende authentieke bronnen

   Telemarc is een gratis webinterface die toegang verleent tot verschillende authentieke bronnen (Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, KBO, de databank van de erkenning der aannemers van werken). De toepassing is enkel voor toegankelijk, én enkel met als doel inlichtingen over de organisaties die inschrijven op een overheidsopdracht op te vragen. De inschrijvende onderneming moet de bewijsstukken niet meer op papier aanvragen. Via Telemarc kan de ze rechtstreeks digitaal raadplegen.

  • Antwoorden binnen enkele minuten beschikbaar

   Aanvragen worden onmiddellijk behandeld en de antwoorden zijn beschikbaar na enkele minuten in de vorm van digitaal getekende pdf-bestanden die de gebruiker van de  moet downloaden én digitaal bewaren. Geprinte bewijsstukken hebben geen waarde!

  • BELANGRIJK

   Antwoorden blijven slechts een maand beschikbaar voor download.

 • Ondersteuning

  Om Telemarc te kunnen gebruiken moet de onderneming van de gebruiker gekend zijn met de hoedanigheid  in de KBO én moet de gebruiker een functie in de KBO of de rol "Public Buyer" voor deze aanbestedende overheid bezitten.

  Je kan via Public Search op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen nakijken of je onderneming gekend is als aanbestedende overheid. Contacteer de Dienst (dav-asa@bosa.fgov.be) als je een aanbestedende overheid vertegenwoordigt waarvan de hoedanigheid nog niet in de KBO is opgenomen.

  De rol ‘Public Buyer’ wordt toegekend door de ‘lokale toegangsbeheerder overheidsopdrachten’ binnen je onderneming.