Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

e-Procurement

Op het e-Procurementplatform kan je als aankoper of onderneming verschillende fasen van een overheidsopdracht elektronisch afhandelen.

  • De strategische doelstellingen van dit platform:

   • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures
   • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
   • een betere mededinging
   • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten
  • Functionaliteiten: 

   • Publicaties (met de nieuwe eForms)
   • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen
   • Uitnodigen tot deelneming
   • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes
   • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming
   • Forum
   • Contractbeheer
   • Catalogi
   • Aanvragen
   • (Opvolging van) bestelbonnen
   • Gebruikers -en organisatiebeheer
   • API
   • Wordt binnenkort toegevoegd: Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA
  • Bijkomende functionaliteiten

   In 2021 werd parallel een traject gestart om te onderzoeken hoe de basisversie van het nieuwe e-Procurement platform kan uitgebreid worden. Deze bijkomende functionaliteiten hebben tot doel het aankoopproces – en dan vooral bepaalde stappen in de plaatsingsprocedure – verder te ondersteunen en het platform zo stapsgewijs uit te bouwen tot een end-to-end aankoopplatform.

   Hieronder volgt een overzicht van de beoogde functionaliteiten, gerangschikt volgens hun gepercipieerde meerwaarde (hoogste eerst):

   • Vloeiboek digitaliseren
   • Begeleiden van actoren
   • Templates
   • Clausulebibliotheek
   • (Semi)automatisch evalueren
   • Raadpleeg de roadmap e-Procurement. Let op: De data in dit document zijn niet meer actueel. Deze worden binnenkort aangepast.
  • Achtergrondinformatie:

   Het nieuwe e-Procurement platform werd op 4 september 2023 gelanceerd. Aankopers en ondernemingen kunnen er terecht op een gebruiksvriendelijk en geïntegreerd platform en moeten niet langer wisselen tussen de verschillende toepassingen van het oude platform. Ondanks de vele updates aan het vorige platform, drong een vernieuwing naar een moderne en toekomstbestendige technologie zich op. Daarnaast zijn er regelmatig wijzigingen aan het regelgevend kader die het platform nopen tot de nodige aanpassingen. Zo kwam er onder andere de verplichting van de Europese Commissie om nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) te gebruiken voor publicaties van overheidsopdrachten en was er het KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies dat meer transparantie inzake overheidsopdrachten bewerkstelligt. Het nieuwe platform voldoet aan deze nieuwe verplichtingen en zo verzekert de BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau