Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tomorrow’s Tech Today

Date
-

Tomorrow’s Tech Today is een tweedaagse conferentie die focust op twee thema's die landen moeten toelaten meer bewust, betrokken en verantwoordelijk te zijn bij het implementeren van digitale transformatie die moet leiden tot duurzaamheidsvoordelen.

 • Tomorrow's Tech Today
 • De eerste conferentiedag wordt geleid door de Belgische minister van Telecommunicatie en vicepremier Petra De Sutter, waarbij het verband tussen de groene transitie en de digitale transformatie (‘green digital twin transition’) op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt besproken. Het doel is om aan te geven dat het verminderen van onze ecologisch voetafdruk een gezamenlijke inspanning vereist en dat alle niveaus kunnen bijdragen. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de volgende prioritaire thema's en verbintenissen, waarbij de balans wordt opgemaakt van de vooruitgang die werd geboekt en de verdere stappen die nodig zijn om deze verbintenissen effectief te vervullen:

  • Duurzamere telecommunicatie en datacenters: Het vergroenen van de digitale infrastructuur door onder andere de EU-gedragscode voor duurzaamheid van telecommunicatienetwerken toe te passen en het meten van duurzaamheid in de telecommunicatiesector;
  • Digitale oplossingen voor een duurzame toekomst: Onderzoek naar de rol van digitale infrastructuur en digitale oplossingen in het behalen van de doelstellingen van de Green Deal omvat praktijkvoorbeelden,en een bespreking van methodes om de impact van groene digitale toepassingen op de ecologische voetafdruk te beoordelen.

  De tweede conferentiedag wordt geleid door de staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel, met speciale aandacht voor de ethische, bestuurlijke en infrastructurele dimensies van nieuwe technologieën. Eén sessie zal focussen op de bijdrage van blockchain aan innovatiegedreven groei, met bijzondere aandacht voor initiatieven van de lidstaten en de EU. Rekening houdend met de voortrekkersrol van de EU op het gebied van AI op het wereldtoneel, zullen er bovendien discussies plaatsvinden over manieren om een effectief bestuur van AI te waarborgen en tegelijkertijd het vertrouwen in digitale oplossingen te vergroten.

  Beide conferentiedagen zullen input leveren voor de Raadsconclusies ter voorbereiding van de Telecomraad van 21 mei 2024.

 • Audio

  Herbeluister de debatten en rondetafelegesprekken van het evenement.

  icoon audio

Meer evenementen