Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale overheid steunt Prideweek

Publication date
31 mei 2023
Prideweek

De afgelopen week stond volledig in het teken van de lgbtqia+-gemeenschap. Zo was er de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie en de Pride, de jaarlijkse parade van de gemeenschap voor gelijke rechten. Deze Prideweek was de ideale gelegenheid om een sterk signaal te geven: de federale overheid staat mee achter een gelijke samenleving die openstaat voor iedereen!

Rainbow4AJob: meer inclusie op arbeidsmarkt

Aan het begin van de Prideweek, op dinsdag 16 mei, nam de BOSA als vertegenwoordiger van de federale overheid deel aan Rainbow4AJob, een jobbeurs voor lgbtqia+-personen. RainbowHouse vzw wou met deze jobbeurs een safe space creëren voor de lgbtqia+-gemeenschap, een moment waar deze mensen met werkgevers in gesprek konden gaan en vragen stellen.

Vrijwilligers van de FOD BOSA lieten de deelnemers kennismaken met het nieuwe Werkenvoor.be, het gelijkekansenbeleid binnen de federale overheid en de diversiteit aan profielen die we zoeken.

Met trots op de Pride

Op zaterdag 20 mei vond je BePROUD, het lgbtqia+-netwerk van federale ambtenaren, en de FOD BOSA een hele dag op de Brussels Pride. Aan onze stand viel heel wat te beleven:

  • BePROUD vroeg aandacht voor genderneutrale toiletten. Voor mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, intersekse personen en voor transpersonen, kunnen genderneutrale (of genderinclusieve) toiletten een grote impact hebben op het welzijn.
  • BePROUD wou ook het juiste gebruik van voornaamwoorden in de kijker zetten. Voornaamwoorden zijn woorden die verwijzen naar iets of iemand, bijvoorbeeld die, zij, wij… In veel gevallen splits je mensen op in twee groepen: hij of zij. Niet iedereen voelt zich hier even door aangesproken. Honderden bezoekers knutselden op onze stand een mooi versierde badge om op een eenvoudige manier hun eigen voornaamwoorden te tonen.
  • FOD BOSA maakte promotie voor het vernieuwde jobplatform werkenvoor.be en lichtte toe hoe je aan de slag kan bij de federale overheid. We kregen verschillende vragen over jobs binnen de federale overheid en ons lgbtqia+-vriendelijk inclusiebeleid.

BePROUD liep ook mee in de parade zelf. Hiermee wilden ze het netwerk zichtbaarder maken en de federale overheid promoten als inclusieve werkgever.

Federale overheid in regenboogkleuren

Ieder jaar stuurt het federaal netwerk diversiteit een brief aan alle voorzitters van de federale overheid, om hen aan te moedigen om deel te nemen aan de prideweek. Dit initiatief komt er met de steun van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, en Marie-Colline Leroy, staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Federale overheden kunnen op verschillende manieren deelnemen: door een actie te organiseren, te communiceren rond de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) of de regenboogvlag uit te hangen.

Ook dit jaar deden weer vele organisaties enthousiast mee. Bij de FOD WASO, het Federaal Planbureau, CDSCA (Defensie), MI, Fedasil, RJV, RSZ, FOD Volksgezondheid, RSVZ en op talloze andere plaatsen hangt deze maand de regenboogvlag uit. Zo laten we samen zien dat inclusie en gelijke kansen belangrijke waarden zijn voor de federale overheid!

Word lid van BePROUD

Heb je interesses in thema’s zoals gender en seksuele geaardheid? Wil je ons helpen hier kritisch over na te denken? Wil je een actief lid worden van het netwerk BePROUD of gewoon op de hoogte blijven van de activiteiten? Kom er meer over te weten op deze pagina.

Deel dit artikel

Meer nieuws