Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het project nieuw competentiemodel

Publication date
23 juni 2023
Bureau avec un ordinateur ouvert et un contrat, et dans le fond trois personnes debout

Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Tijdens selectie- of promotiegesprekken bij de federale overheid komen een deel van de vragen bijvoorbeeld uit dat model. En ook als je al als ambtenaar aan de slag bent, word je er (indirect) mee geconfronteerd: doelstellingen die beoordeeld worden tijdens jouw jaarlijkse evaluatie, zijn eraan gekoppeld.

 • Wat is een ?

  Met een competentiemodel geven we aan welke competenties nodig zijn om een functie uit te oefenen. Zo’n model verduidelijkt voor een medewerker ook wat die competenties inhouden en hoe hij of zij ze kan ontwikkelen. 

  Waarom deze vernieuwing?

  De evolutie van de arbeidsmarkt, de toenemende digitalisering, nieuwe samenwerkingsvormen en andere maatschappelijke trends maken een nieuw competentiemodel noodzakelijk. We integreren er futureproof competenties in, zo zijn we meteen voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

  Wat is er nieuw?

  Er is een volledig nieuw competentiemodel ontwikkeld, gebaseerd op de volgende principes:

  1. Toekomstgerichte competenties, zoals: kritisch denken, creativiteit, samenwerken, actief en levenslang leren, ...
  2. Integratie van het model in verschillende hr-processen
  3. Flexibiliteit in gebruik
  4. Integratie van de federale visie op leiderschap
  5. Vertegenwoordiging van de digitale competenties binnen de generieke (gedrags)competenties
 • Schema nieuwe competentiemodel

  In het nieuwe model zijn er naast de technische competenties ook twaalf generieke (gedrags)competenties, onderverdeeld in vier groepen:

  - Uitwisselen en samenwerken

  - Handelen en resultaten behalen

  - Jezelf kennen en groeien

  - Reflecteren en creëren

 • Waarom hebben we jou nodig?

  In deze fase van het project willen we bij zoveel mogelijk federale overheidsmedewerkers feedback verzamelen over één centrale vraag: zijn de competenties van het model herkenbaar in de praktijk, zowel voor huidige als toekomstige binnen de federale overheid?

  Daarom hebben we een enquête opgesteld om meer te weten te komen, aarzel niet om deel te nemen tot uiterlijk 30 juni.

Deel dit artikel

Meer nieuws