Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Personeelskredieten: impact van de verschillende indexeringen in 2022

Publication date
27 maart 2023
image

In 2022 is de spilindex verschillende keren overschreden met meerdere loonindexeringen als gevolg. Die indexeringen kostten de federale overheid ongeveer 190 miljoen euro binnen de personeelsenveloppes van de FOD’s en POD’s.

 • Twee keer per jaar organiseert het Team Workforce Planning - ( BOSA) de Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten. De verschillende indexeringen en hun impact op de loonmassa van de FOD’s en ’s worden dan ook op de voet gevolgd. Om de organisaties te ondersteunen in het beheersen van hun personeelskredieten, maakte het team per personeelsenveloppe een rapport op met de impact van de verschillende indexeringen. Daarnaast creëerde het team ook een rapport met een totaalbeeld voor de volledige federale overheid (PDF, 149.1 KB).

  Het rapport toont, per maand, de index (loonverhogingscoëfficiënt of ‘Index value’) die van toepassing was, met daarnaast de totale gerealiseerde loonmassa voor die maand (‘Observed Salary Cost’). Daaruit wordt de impact van die index op de loonmassa gehaald en, voor 2022, opgeteld (‘Sum index impact’). Voor 2022 bedroeg het totaal van de verschillende indexeringen € 190.075.187 op een totale, gerealiseerde loonmassa van € 3.601.217.620.

  Bemerking

   

  Voor dit rapport werden gegevens verzameld en verwerkt volgens de methodologie SEPP, zoals gedefinieerd in de circulaire nr. 670 van 20/02/2019.  De perimeter van dit rapport omvat de klassieke enveloppen, namelijk de FOD’s en POD’s, en het Bijzondere Korps: de Raad van State, de Inspectie van Financiën en de Juridische Orde.

  Contact

Deel dit artikel

Meer nieuws