Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Praktische gids registratieverplichtingen overheidsopdrachten

Publication date
22 november 2023
Bureau avec un ordinateur ouvert et un contrat, et dans le fond trois personnes debout

Het KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten brengt heel wat nieuwe verplichtingen met zich mee. Om de aanbesteders te begeleiden bij deze veranderingen heeft de FOD BOSA een praktische gids uitgewerkt over hoe aan de nieuwe verplichtingen te voldoen en hoe het e-Procurementplatform hiervoor te gebruiken.

 • Op 22 augustus 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB’s Plaatsing. Met dit KB wil de wetgever verder inzetten op het bestuur inzake overheidsopdrachten, onder meer door een verhoogde transparantie en efficiënte monitoring.

   

  Wat verandert er? 

  • De veralgemening van het gebruik van elektronische platformen voor de indiening van offertes.  kunnen hiervoor beroep doen op ons e-Procurementplatform.
  • De veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht. Meer bepaald zal de aanbesteder, voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels, telkens een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht moeten invullen (een vereenvoudigde versie van de reeds bestaande aankondiging van gegunde opdracht dus).
  • Voor de vervolgopdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst wordt een bijkomende verplichting ingevoerd. In het geval van een raamovereenkomst zal het niet volstaan om alleen een aankondiging van gegunde opdracht bekend te maken, maar zal de aanbesteder die de raamovereenkomst plaatste elk jaar ook een aantal kerngegevens moeten registeren.
  • Tot slot moeten jaarlijks ook kerngegevens worden geregistreerd voor de opdrachten van beperkte waarde (= opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro), vergelijkbaar met wat hierboven werd toegelicht voor de vervolgopdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst. Deze registratie moet voor het eerst plaatsvinden begin 2025.

   

  Praktische gids

  Het KB bestuur brengt heel wat nieuwe verplichtingen met zich mee. Sommige van deze verplichtingen zijn vandaag al van toepassing, andere zullen het snel worden. Om de aanbesteders te begeleiden bij deze veranderingen heeft de  BOSA een praktische gids uitgewerkt over hoe aan de nieuwe verplichtingen te voldoen en hoe het e-Procurementplatform hiervoor te gebruiken. (PDF, 145.56 KB)

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Ontdek de MyGov.be-app!

  Publication date
  14 mei 2024
  De FOD BOSA heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van onze nieuwste app, MyGov.be! Deze app is ontworpen om jouw interactie met overheidsdiensten eenvoudiger en...