Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voortgang van het nieuw competentiemodel

Publication date
24 november 2023
Femme faisant un signe de victoire assise devant son ordinateur

Het competentiemodel vormt de basis voor alle functies binnen de federale overheid. Tijdens selectie- of promotiegesprekken bij de federale overheid komen een deel van de vragen bijvoorbeeld uit dat model. En ook als je al als ambtenaar aan de slag bent, word je er (indirect) mee geconfronteerd: doelstellingen die beoordeeld worden tijdens jouw jaarlijkse evaluatie, zijn eraan gekoppeld.  

Ondertussen is er een belangrijke stap gezet in de voortgang van het project, met de ontwikkeling van een competentiewoordenboek. In dit woordenboek vind je alle gedragscompetenties binnen de federale overheid, de verschillende beheersingsniveaus en de bijbehorende gedragsindicatoren. 

Raadpleeg hier het competentiewoordenboek.

Bekijk hieronder de video waarin Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, je meer vertelt over het nieuwe competentiemodel en het bijhorende competentiewoordenboek.

Deel dit artikel

Meer nieuws