Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

500 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 03 juli 1996

  Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

 2. Koninklijk besluit van 03 juli 2005

  Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de...

 3. Koninklijk besluit van 03 mei 2007

  Koninklijk besluit van 3 mei 2007 betreffende de ten laste neming van de kosten inzake openbaar vervoer in woonwerkverkeer van de federale personeelsleden door de Staat en sommige...

 4. Koninklijk besluit van 04 februari 2010

  Koninklijk besluit van 4 februari 2010 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de federaal wetenschappelijke...

 5. Koninklijk besluit van 04 februari 2022

  Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022 - Tijdelijke aanpassing van de richtlijnen inzake het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief...