Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Risicoanalyse beeldschermwerk

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om risicoanalyses voor beeldschermwerk uit te voeren. Empreva kan deze analyses uitvoeren voor federale organisaties met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkelde tool in de vorm van een online vragenlijst met e-learning.

Doelgroepen
Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • Onze dienstverlening

   De specifieke aanpak van je enquête wordt bepaald tijdens een eerste voorbereidende vergadering.

  • icoon 'schrijven met pen'
   Levering van communicatiemateriaal

   Empreva voorziet organisaties van standaard communicatiemateriaal dat ze kunnen gebruiken om het onderzoek te promoten onder hun werknemers.

  • icoon 'trendlijnen (economische groei)'
   Frequente deelnamerapporten

   Tijdens de looptijd van het onderzoek stuurt Empreva op vaste tijdstippen een rapport over de participatiegraad naar de contactpersoon van de organisatie.

  • icoon 'laureaat'
   De analyse van de resultaten wordt volledig door Empreva verzorgd

   De analyse wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van preventieadviseurs: ergonoom, bedrijfsarts en psychosociale aspecten.

  • stock going up
   Identificatie van risicogroepen

   Overzichtstabellen maken het gemakkelijk om onderverdelingen (directoraten-generaal, afdelingen, gebouwen, enz.) met verhoogde risico's te identificeren.

   Ook de telewerksituatie kan worden opgevraagd.

  • icoon 'buitenomgeving kantoorgebouw'
   Individuele controle in de vorm van een werkbezoek

   Op het einde van de enquête kunnen werknemers aangeven of ze hun werkplek willen laten bezoeken door de lokale preventieadviseur. Op het einde van de enquête bezorgt Empreva de lokale preventieadviseur een document met de verschillende aanvragen.

  • Ziezo, dat doen we dus voor jou!

  • De service die wij bieden omvat het monitoren van het onderzoek, het analyseren van de resultaten en het doen van aanbevelingen door een multidisciplinair team.

  • Multidisciplinaire aanpak

   De inhoud van de tool (e-learning en vragen) is ontwikkeld door de preventieadviseurs van Empreva volgens een multidisciplinaire aanpak. De behandelde onderwerpen zijn meubilair, IT-apparatuur, fysieke omgevingsfactoren, mentale werkbelasting, veiligheid, inspanning en hantering. Deze onderwerpen worden behandeld binnen het strikte kader van de risico's van beeldschermwerk.

  • Directe feedback aan de gebruiker

   Voor elk van de zes thema's in de enquête wordt automatisch een score berekend. Deze verschijnt in de vorm van een geanimeerde meter.

  • Inhoud Gebruiksvriendelijke e-learning 

   De tool is verrijkt met informatiecapsules en verklarende illustraties.

 • De fases van een risicoanalyse – beeldschermwerk
  • Een stuurgroep opzetten.
  • Aanpassing van de vragenlijst aan de organisatie. Empreva neemt deze technische fase volledig voor haar rekening.
  • De enquête wordt online gezet (' -live'). Personeelsleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De enquête blijft online toegankelijk voor de periode die is overeengekomen met de stuurgroep. De communicatie wordt verzorgd door de organisatie.
  • Verwerking van de resultaten. De resultaten worden in detail geanalyseerd en geleverd in de vorm van een globaal rapport voor de hele organisatie, inclusief de identificatie van eventuele risicogroepen. Deze analyse wordt uitgevoerd door Empreva.
  • Presentatie van het rapport aan de stuurgroep en het sociaal overleg. Empreva is beschikbaar om het eindrapport en de aanbevelingen voor te stellen aan de stuurgroep en tijdens sociale overlegvergaderingen.
  Hoe lang duurt zo'n project?
  • De intake en voorbereiding van de enquête nemen minimaal een maand in beslag.
  • De enquête zelf blijft minstens 2 weken online.
  • De levering van de resultaten en het algemene rapport met aanbevelingen zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van de organisatie en de mate van detail van de gevraagde resultaten. De deadline wordt gespecificeerd tijdens de intake, waarbij een algemene planning wordt voorgesteld.
   • We zijn er voor jou.

   • Wil je meer informatie over deze service? Wil je deze dienst binnen je organisatie gebruiken?

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Deze dienst is beschikbaar voor de federale organisaties (met uitzondering van de Federale Politie en het Ministerie van Defensie).

   Als je een beroep doet op onze ondersteuning, gaat je organisatie bepaalde verbintenissen aan.

   We verwachten dat:

   • je organisatie zich ertoe verbindt een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren na het onderzoek
   • de projectmanager (of het projectteam) van je organisatie beschikbaar is om samen met onze experts de details van het onderzoek uit te werken
   • je organisatie bereid is om de communicatie rond het project op zich te nemen: ontwikkeling van het communicatieplan en uitvoering van communicatiacties, aangezien communicatie een kritieke succesfactor is voor een enquête.