Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 102/2014 van 10 december 2014
 
Datum inwerkingtreding Begunstigde
08/11/2018 VUTG
08/11/2018 AGION
15/12/2017 Vlaams Agentschap voor Persoon met een Handicap
30/08/2017 AVSB - Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
23/12/2016 Fonds culturele
23/12/2016 Topstukkenfonds
23/12/2016 Vlaamse Regulator voor de Media
01/12/2016 VASGAZ
10/11/2016 Fonds Jongerenwelzijn
20/10/2016 Vlaams Infrastructuurfonds voor PErsoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)
04/08/2016 Agentschap Innoveren en Ondernemen
29/06/2016 Vlaams Fonds voor de Lastendelging
08/06/2016 Agentschap Informatie Vlaanderen
08/06/2016 Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen
30/07/2015 Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
10/12/2014 BLOSO