Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Geldelijke impact voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Als je een verandering van graad bekomt, geniet je de eerste, de tweede, de derde, de vierde of de vijfde weddeschaal al naargelang je de eerste, de tweede, de derde, de vierde of de vijfde weddeschaal genoot in je oude graad. Er zijn echter uitzonderingen voorzien. (Art. 26 – KB 25 oktober 2013)

Je neemt je weddeschaalanciënniteit en de vermeldingen die je reeds hebt gekregen in je oude weddeschaal mee.

 

Geldelijke impact voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 statutair was, houdt een verandering van graad in een andere graad van het C in dat je terechtkomt in de nieuwe loopbaan met de nieuwe weddeschalen. Je bekomt de eerste weddeschaal in je nieuwe graad, die je een jaarwedde verzekert die minstens gelijk is aan de jaarwedde waarin je bezoldigd wordt op het tijdstip van de verandering van graad. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de graad. (Art. 59 – KB 25 oktober 2013)

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie