Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Voor de statutairen van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Voor de statutairen van het D die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, in geval van bevordering naar het niveau C:

  • je behoudt je geldelijke anciënniteit in je nieuwe graad
  • je wordt bevorderd in de eerste weddeschaal van je nieuwe graad, behalve als je weddeschaal vermeld staat in de eerste kolom van de tabel hieronder (art. 24 – KB 25 oktober 2013). Je gaat in dat geval over naar de weddeschaal in de tweede kolom.
Weddeschaal Bevordering
NDT3 C2/CS2/NCF2
NDT4 C3/CS2/NCF2
NDT5 C3/CS3/NCF3
NDT6 C4/CS4/NCF4
NDA4/DAS4 C2/CS2/NCF2
NDA5/DAS5 C2/CS2/NCF2

 

Voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair, houdt een bevordering naar het niveau C in dat je  terechtkomt in de nieuwe loopbaan met de nieuwe weddeschalen

Je behoudt je geldelijke anciënniteit wanneer je overgaat naar je nieuwe graad waarin je de eerste weddeschaal bekomt, die je een weddeverhoging van minstens 500 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de graad waarin je bevorderd wordt (art. 55 – KB 25 oktober 2013).

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie