Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wie beheert mijn personeelsdossier?

Je personeelsdossier wordt digitaal beheerd met de softwareapplicatie PersoSelfService - SCOPE die de FOD BOSA, DG PersoPoint, gebruikt voor het geheel van de personeelsadministratie. Dit betekent dat er geen papieren dossier meer is en dat je jouw documenten op elk moment kan raadplegen in je digitaal personeelsdossier (DPD).

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Bij besluit van de ministerraad van 4 maart 2016 werd een akkoord bereikt om de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten geleidelijk en verplicht te centraliseren binnen de BOSA, DG PersoPoint.

  Zo zullen op termijn de personeels- en loonadministratie van alle federale ambtenaren door de FOD BOSA worden overgenomen als onderdeel van het Federal Power Optimisation Program (redesign) van de regering.

  Wat de loonadministratie betreft, werden alle overheidsdiensten die gebruik maakten van de ex-CDVU verplicht om aan te sluiten bij de FOD BOSA, DG PersoPoint.

  Daarvoor wordt een geïnformatiseerd personeelsbeheersysteem gebruikt voor de registratie van alle personeelsgegevens en verwerking van de processen in een nauwe samenwerking tussen het DG PersoPoint en de klanten. 

  Deze werkprocessen omvatten clusters rond: 

  • Indiensttreding 

  • Loopbaan 

  • Persoons- en tewerkstellingsgegevens 

  • Tijdgegevens 

  • Uitdiensttreding 

  • Loongegevens 

  Een onderdeel van dit personeelsbeheersysteem bevat ook het personeelsdossier van de medewerker. Benoemingsbesluiten, contracten, cv, afwezigheidsattesten enz., die vroeger vaak in een papieren dossier werden bewaard, worden nu allemaal digitaal opgeslagen en zo ook gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor de medewerker zelf. 

  Vanuit de selfservicemodule PersoSelfService - SCOPE heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te beheren, verlofverzoeken in te dienen en het personeelsdossier te raadplegen. 

  Het is een essentieel instrument voor een professionele en moderne benadering van human resources management op federaal .

 • icoon 'folder'

  Hulp nodig? 

  Vind alle handleidingen en video's voor eindgebruikers, leidinggevenden en lokale hr-diensten van federale organisaties die al zijn aangesloten bij de BOSA, DG PersoPoint, voor de personeels- en loonadministratie