Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

  • Screenen van taalcompetenties

    De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op...
  • Kandidaten screenen via objectieve methodes

    Ieder jaar screent de FOD BOSA (Werkenvoor.be) meer dan 50.000 kandidaten voor de meest uiteenlopende functies, en voor alle mogelijke niveaus. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ is de...
  • Een bevraging bij het personeel uitvoeren

    Door middel van een personeelsbevraging kan je jobtevredenheid, engagement, welzijn en de tevredenheid met de interne dienstverlening meten én aanpakken. De FOD Beleid en...