Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

De federale overheid organiseert verschillende tests om de talenkennis van haar werknemers te beoordelen. Maar iedereen die zijn of haar kennis van een van de nationale talen wil aantonen, kan deelnemen aan een van de taalcertificeringsprocedures.

Ontdek de stappen om een taalcertificaat te behalen

Ontdek onze taaltesten

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

    Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...
  • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

    Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

    Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt