Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Taaltesten en -certificaten

De FOD BOSA (Werkenvoor.be) organiseert taaltesten in het kader van selecties en om de taalkennis van de medewerkers in kaart te brengen. Soms is een taalcertificaat verplicht voor de uitoefenen van een bepaalde functie, in andere geeft het aanleiding tot een taaltoelage.

Inhoudstafel

Daarnaast kan iedereen die zijn of haar talenkennis van onze nationale talen wil aantonen deelnemen aan onze taaltesten.

Ontdek meer over taaltesten en -certificaten

Ontdek onze taaltesten

 

 

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 18 juli 1966

  Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

  Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

  Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt Gecoördineerde versie