Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Je krijgt:

  • voor je eigen : 4 werkdagen
  • voor het huwelijk van je kind of een kind van je : 2 werkdagen
  • voor het huwelijk van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder of kleinkind van jou of van je echtgeno(o)t(e): 1 werkdag. Dit  geldt ook voor het huwelijk van een stiefbroer of –zus want door het huwelijk van de ouders worden de respectievelijke kinderen beschouwd als broers en zussen.

  Artikel 15 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen voorziet bovendien geen beperkingen rond de toekenning van het aantal omstandigheidsverloven per jaar of geen beperkingen van het aantal omstandigheidsverloven per ambtenaar. Zo zal een ambtenaar die meerdere malen huwt telkens recht hebben op een omstandigheidsverlof en zal een ambtenaar die eerst een akte van wettelijke samenwoning laat registreren en later huwt met dezelfde eveneens recht hebben op twee keer een omstandigheidsverlof.

  Omstandigheidsverlof in het algemeen

  Omstandigheidsverlof is verlof dat je kan opnemen naar aanleiding van bepaalde burgerlijke of familiale gebeurtenissen. Dit verlof wordt niet verminderd wanneer je het opneemt terwijl je deeltijds werkt.

  Je kan het omstandigheidsverlof splitsen in dagen en halve dagen en je kan het eventueel opnemen in een andere periode dan die van de gebeurtenis zelf. Er moet wel een verband bestaan tussen de gebeurtenis en het ogenblik waarop je het verlof opneemt. 

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: alle omstandigheidsverloven zijn volledig bezoldigd, met uitzondering van het geboorteverlof waarvan enkel de drie eerste dagen volledig door de werkgever betaald worden, de resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon).
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand : dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen