Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Je kan daarom verlof krijgen in de volgende omstandigheden:

  • bij het overlijden van een pleegvader of pleegmoeder na de plaatsing in het kader van de pleegzorg (het omstandigheidsverlof bij het overlijden van een pleegvader of pleegmoeder tijdens de plaatsing was al geregeld in 2021)
  • bij het overlijden van de pleegfamilieleden (bijvoorbeeld een pleegbroer of pleegzus)
  • bij het van of bij het afleggen van een verklaring van de wettelijke samenwoning door onder meer het pleegkind, de pleegmoeder, de pleegvader en de pleegfamilieleden (bijvoorbeeld een pleegbroer of pleegzus)
  • bij de plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een pleegkind van het personeelslid
  • bij deelneming van een pleegkind van het personeelslid of diens aan het feest van de vrijzinnige jeugd
  • bij de priesterwijding of intreding in het klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e).

  Bijkomende voorwaarde

  Het pleegkind moet gedurende een onafgebroken periode van drie jaar permanent en affectief deel hebben uitgemaakt van het pleeggezin.

  Samenvattende tabel toekenning omstandigheidsverlof voor pleeggezinnen (situatie vanaf 1 januari 2024)

   

   

   

  Gebeurtenis doet zich voor

  Tijdens de plaatsing

  in het kader van pleegzorg

  Na de plaatsing

  in het kader van pleegzorg

  Kortdurende pleegzorg

  Rouwverlof bij het overlijden van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 7°/1)

  Niet van toepassing

  Langdurende pleegzorg

  Vanaf 6 maanden plaatsing in het pleeggezin

   

  Rouwverlof bij het overlijden van onder andere het pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e), de pleegmoeder, de pleegvader, … , van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 3° en 3°/1)

   

  Vanaf 6 maanden

  plaatsing in het pleeggezin

  Vanaf 3 jaar

  onafgebroken plaatsing

  in het pleeggezin

   

  Rouwverlof bij het overlijden van pleegfamilieleden van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 6° en 7°)

   

   

  Omstandigheidsverlof bij het huwelijk van o.a. het pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e), de pleegmoeder, de pleegvader, … , van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 4° en 5°)

   

  Omstandigheidsverlof bij de priesterwijding of intreden in het klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 9°)

   

  Omstandigheidsverlof bij de plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 10°)

   

  Omstandigheidsverlof bij de deelneming van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd (KB 19.11.1998, artikel 15, eerste lid, 11°)

   

  Omstandigheidsverlof in het algemeen

  Omstandigheidsverlof is verlof dat je kan opnemen naar aanleiding van bepaalde burgerlijke of familiale gebeurtenissen. Dit verlof wordt niet verminderd wanneer je het opneemt terwijl je deeltijds werkt.

  Je kan het omstandigheidsverlof splitsen in dagen en halve dagen en je kan het eventueel opnemen in een andere periode dan die van de gebeurtenis zelf. Er moet wel een verband bestaan tussen de gebeurtenis en het ogenblik waarop je het verlof opneemt. 

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: alle omstandigheidsverloven zijn volledig bezoldigd
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie