Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Je hebt recht op omstandigheidsverlof voor de noodzakelijke tijd met een maximum van 2 werkdagen als je voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau of een opnemingsbureau bent.

  Dit verlof kan alleen in deze omstandigheden worden opgenomen:

  • een dag omstandigheidsverlof op zondag, de dag van de verkiezingen als je volgens je werktijdregeling op diezelfde dag moet werken
  • een dag omstandigheidsverlof op de maandag volgend op de verkiezingen, als dat bureau na middernacht (van zondag op maandag) heeft doorgewerkt.

  De regeling om een bijkomende dienstvrijstelling te verlenen als je afziet van het presentiegeld, is niet langer van toepassing.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

   

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand : dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie