Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het staatsblad: gelijkschakeling pleegouders en pleegkinderen

Publication date
08 maart 2024
picture of parents and children

Het koninklijk besluit van 27 februari 2024 stelt een omstandigheidsverlof vast voor pleeggezinnen. Het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen wordt hierdoor aangepast.

Door de toekenning van dit omstandigheidsverlof worden pleegkinderen op gelijke voet met eigen kinderen geplaatst en pleegouders op gelijke voet met ouders. Pleegouders kunnen omstandigheidsverlof krijgen voor onder andere een overlijden, of wettelijke samenwoning, communie of gelijkaardige gebeurtenis, enz van hun pleegkinderen.

Dit besluit trad in werking op 1 januari 2024. Het is van toepassing op de omstandigheden die plaatsvinden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Nieuw jaarverslag vat 2023 samen

    Publication date
    22 april 2024
    Wat bracht het jaar 2023 voor de FOD BOSA? Ontdek de meest markante realisaties van onze organisatie in een nieuw jaarverslag. Omdat het verslag voor het eerst geïntegreerd is op...