Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Het verlof voor stage of proefperiode geeft je het recht om een stage of proefperiode voor vaste benoeming in een andere betrekking van een overheidsdienst of van het gesubsidieerd onderwijs te vervullen.

Meer info

in de rubriek 'Verlof om elders te werken', Verlof voor stage

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie