Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Statutairen

Als federaal personeelslid heb je de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden en gedurende een bepaalde tijd, als zelfstandige te werken. 

Meer info

In de rubriek 'Verlof om elders te werken', Verlof als zelfstandige.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

    Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...
  • Koninklijk besluit van 19 november 1998

    Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie