Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bewegen in je carrière

Je bent wat uitgekeken op je functie en je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wil je de balans van je carrière opmaken? Je kan evolueren binnen je organisatie, binnen de federale overheid of buiten de federale sector. Ontdek je mogelijkheden.

Nieuws

Diensten

 • Competentiebilan

  Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering, een re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een...
 • Invoeren van 360° feedback

  De FOD BOSA ondersteunt de federale organisaties bij de invoering en begeleiding van het 360° feedback-proces. 360° feedback is een analysemethode waarmee men de competenties en...
 • Implementatie van competentiemanagement

  De FOD BOSA ondersteunt de organisaties bij de implementering van competentiemanagement, de basis voor hr-processen zoals rekrutering, selectie, integratie van nieuwe medewerkers...

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 25 april 2017

  Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde...
 • Koninklijk besluit van 15 januari 2007

  Koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt Gecoördineerde versie