Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mijn dossier

Wanneer jouw organisatie is aangesloten bij de FOD BOSA  voor de personeelsadministratie, dan wordt je personeelsdossier door PersoPoint beheerd. Hiervoor wordt een softwareapplicatie gebruikt die al jouw gegevens m.b.t. loopbaan, functie, weddegegevens, afwezigheden enz. verwerkt.