Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 •  

  Voor elk jaar dat je als vastbenoemd ambtenaar werkt, bouwt je pensioen op. Diensten die meetellen voor je pensioen noemen we ‘aanneembare diensten’. De Federale Pensioendienst berekent uw ambtenarenpensioen op basis van:

  • je referentiewedde;
  • het aantal aanneembare diensten en de afwezigheidsperioden die we als gewerkt beschouwen (gelijkstelling);
  • je loopbaanbreuk.
  Pensioenbedrag = aanneembare diensten en perioden X referentiewedde X loopbaanbreuk  Meer info?