Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Controle afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte

Als je afwezig bent door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van of naar het werk of een beroepsziekte, is het mogelijk dat je controle krijgt van een controlearts, aangeduid door Medex. Die controle kan gebeuren op initiatief van Medex of op vraag van je werkgever.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Je bent verplicht om de controlearts te ontvangen op het adres dat je hebt opgegeven bij de melding van je arbeidsongeval aan je werkgever en op je medisch attest. Als de controlearts voor een gesloten deur staat, steekt hij een oproepingskaart in je brievenbus. Je moet dan zelf naar de controlearts gaan, behalve als het medisch attest aangeeft dat je je niet kan verplaatsen. Neem contact op met de controlearts als je niet tot bij hem geraakt op het uur vermeld op de kaart en geef de reden op.

Meer info

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie