Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Actieplan ‘diversiteit en inclusie’: terugblik op 2023 en nieuw plan voor 2024 

Publication date
22 januari 2024

Samen met het federaal netwerk diversiteit zet de FOD BOSA zich met zijn klanten in voor een inclusieve federale overheid. De basis voor alles wat we doen, vind je in ons actieplan ‘diversiteit en inclusie’. Benieuwd naar wat we komend jaar willen verwezenlijken? Ontdek het in het nieuwe plan. Tegelijk blikken we ook terug op wat we vorig jaar gedaan hebben.

De FOD BOSA, het federaal netwerk diversiteit en de Stuurgroep diversiteit stelden in 2021 een strategisch plan op rond inclusie, dat bestaat uit strategische en operationele doelstellingen en tot 2024 loopt. Sindsdien worden deze doelstellingen elk jaar omgezet in concrete acties, opgelijst in een actieplan. Hiermee streven we ernaar om van de federale overheid een voorbeeldige werkgever te maken op het gebied van gelijke kansen. 

Actieplan 2023: een inclusief jaar 

In 2023 stonden er een heleboel acties op de planning rond diversiteit en inclusie. Enkele voorbeelden: 

  • De maand mei stond in het teken van BePROUD, het netwerk van LGBTQIA+-medewerkers binnen de federale overheid. Op 20 mei vond je BePROUD een hele dag op de Brussels Pride dankzij de steun van de FOD BOSA. Heel wat leden liepen ook mee in de Prideparade.
  • De FOD BOSA kaartte dit jaar het belang aan van toegankelijke documenten tijdens zes workshops voor communicatie-experten van CommNet, het netwerk van federale communicatoren. Hetzelfde deden we tijdens het evenement Digitaal & Burger Centraal
  • Een recordaantal organisaties vroeg co-financiering aan voor een diversiteits- en inclusieproject. Uiteindelijk konden 24 projecten, verdeeld over 17 organisaties, op de steun van de FOD BOSA rekenen. En dat voor een bedrag van in totaal € 154.000. 
  • Tachtig selectieverantwoordelijken woonden de infosessie ‘Boost de rekrutering van personen met een handicap, ziekte of leerstoornis’ bij. Tijdens deze sessie kregen zij informatie rond de verschillende bestaande én nieuwe maatregelen voor personen met een handicap voor, tijdens en na de selectieprocedure. 

Benieuwd welke acties we nog ondernamen? Lees hier de complete evaluatie van het actieplan 2023.

Actieplan 2024: we zitten niet stil 

Ook in 2024 zetten we in op diversiteit en inclusie. Dit staat onder meer in ons nieuwe actieplan: 

  • Zowel het federaal netwerk diversiteit als FOD BOSA zetten hun activiteiten verder, waarmee we opnieuw een groot verschil kunnen maken. 
  • We financieren weer 80% van de kostprijs van federale inclusieve projecten. Je kan hier voor dit jaar financiering aanvragen. 
  • We zetten het Belgisch federaal inclusiebeleid in de verf tijdens de activiteiten voor het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. 

Wil je nog meer acties voor het nieuwe jaar ontdekken? Lees hier het volledige actieplan 2024.

Partners in verandering 

Het jaarlijks actieplan diversiteit en inclusie is een samenwerking tussen FOD BOSA en het federaal netwerk diversiteit. Het federaal netwerk diversiteit bestaat uit 67 leden, afkomstig uit 31 federale organisaties, die samen expertise ontwikkelen, evenementen organiseren, en goede praktijken delen. Vanaf dit jaar is Etienne Devaux (FOD BOSA) voorzitter van dit netwerk. Hij vervangt Joëlle Berghmans (RVA) die deze rol vier jaar met glans vervulde. Lees hier meer over het federaal netwerk diversiteit. 

Nog vragen? 

Deel dit artikel

Meer nieuws