Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

199 resultaten
Rss
 1. De bibliotheek van FOD BOSA

  Publication date
  09 december 2022
  De bibliotheek biedt je haar nieuwe artikelen aan en kondigt haar wintersluiting aan.
 2. Deel als ambtenaar je input over feedbackcultuur

  Publication date
  08 december 2022
  Begin dit jaar kwam er een nieuw evaluatiesysteem voor alle federale ambtenaren, met een continue dialoog als uitgangspunt. Maar de federale overheid wil een stap verder gaan en...
 3. Roadshow: 2de pensioenpijler

  Publication date
  05 december 2022
  Sinds 1 januari 2022 genieten bijna 27.000 federale contractuele personeelsleden van een tweede pensioenpijler. Om de informatie over dit nieuwe voordeel te verspreiden, bezoekt...
 4. Ziekteverzuim in 2020 en 2021: verslag Medex

  Publication date
  30 november 2022
  Medex (Bestuur van de medische expertise) blikt terug op de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in 2020 en 2021. De COVID-19-pandemie heeft een sterke invloed uitgeoefend...
 5. Wijzigingen selecties, bevorderingen en taalexamens

  Publication date
  30 november 2022
  Het koninklijk besluit van 23 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens is in het Belgisch Staatsblad van 28 november...