Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

42 resultaten
Rss
 1. Ministerieel besluit van 13 december 2023

  Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 2. Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023
 3. Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 4. Ministerieel besluit van 7 september 2022

  Ministerieel besluit van 7 september 2022 betreffende het gebruik van beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster door sommige diensten van de federale uitvoerende...
 5. Ministerieel besluit van 9 februari 2022

  Ministerieel besluit van 9 februari 2022 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Gecoördineerde versie
 6. Ministerieel besluit van 8 december 2021

  Ministerieel besluit van 8 december 2021 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 7. Ministerieel besluit van 24 februari 2021

  Ministerieel besluit van 25 februari 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie Belgisch Staatsblad van 9 maart 2021
 8. Ministerieel besluit van 22 september 2020

  Ministerieel besluit van 22 september 2020 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende...
 9. Ministerieel besluit van 17 juli 2020

  Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...
 10. Ministerieel besluit van 5 februari 2020

  Ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en...
 11. Ministerieel besluit van 07 januari 2020

  Ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 12. Ministerieel besluit van 4 december 2017

  Ministerieel besluit van 4 december 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale...
 13. Ministerieel besluit van 9 februari 2017

  Ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 14. Ministerieel besluit van 26 september 2016

  Ministerieel besluit van 26 september 2016 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs...
 15. Ministerieel besluit van 13 januari 2016

  Ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie Gecoördineerde versie
 16. Ministerieel besluit van 13 januari 2016

  Ministerieel besluit van 13 januari 2016 houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de beroepscommissies inzake evaluatie Belgisch Staatsblad van 21...
 17. Ministerieel besluit van 18 december 2014

  Ministerieel besluit van 18 december 2014 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat...
 18. Ministerieel besluit van 10 december 2013

  Ministerieel besluit van 10 december 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en...
 19. Ministerieel besluit van 15 juli 2013

  Ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie Gecoördineerde versie