Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Certificeringstrajecten PRO Academy

Als federale of regionale overheidsdienst kan je een beroep doen op de FOD Beleid en Ondersteuning (Werkenvoor.be) voor je rekrutering en selectie.

Maar je kan er ook voor opteren om je selecties geheel of gedeeltelijk zelf te organiseren dankzij een opleidings- en mentoringtraject. Na het succesvol beëindigen van het programma ontvangen deelnemers een certificaat dat hen toelaat (een deel van) het selectieproces zelfstandig uit te voeren in de eigen organisatie.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'prik een datum'
   Keuze uit verschillende trajecten
   • Certificeringstraject Consultant A tot Z: voor organisaties die de praktische organisatie van hun rekruteringen helemaal in eigen handen willen nemen. Aan het einde van het traject is de deelnemer een gecertificeerd consultant.
    • De deelnemer moet minstens 60% van zijn tijd aan de selecties kunnen besteden, zodat de aangeleerde competenties geoefend blijven.
    • De deelnemer moet tijdens zijn traject minstens 3 selecties van de eigen organisatie kunnen opstarten.
    • Deelnemers die begeleid worden door een mentor van de    BOSA komen enkele dagen per week naar hun mentor bij de  FOD BOSA. Deelnemers die begeleid worden door een mentor van hun eigen organisatie, moeten daarvoor uiteraard niet naar de  FOD BOSA komen. 
    • Er is geen voorkennis vereist, maar affiniteit met selectie en rekrutering is een grote troef. 
   • De volgende trajecten zijn enkel toegankelijk voor organisaties die al over één of meerdere gecertificeerde consultants A tot Z beschikken:

    • Certificeringstraject Interviewvoorzitter: voor organisaties die een deel van het rekruteringsproces zelf willen organiseren. Na dit traject kan de deelnemer selectiegesprekken organiseren en voorzitten. 
    • Certificeringstraject Selectie-assistent: voor organisaties die hun gecertificeerde consultant administratief willen laten bijstaan. Een selectie-assistent zorgt voor administratieve ondersteuning bij het rekruteringsproces.
    • Certificeringstraject Consultant selectietests: voor organisaties die autonoom willen worden in de validatie van specifieke selectietests. Deze consultant ontwikkelt selectietesten en ondersteunt klanten bij de ontwikkeling en kwalitatieve validatie van hun test.
     • De deelnemer moet tijdens zijn traject van 1 jaar minstens 2 cases en 2 meerkeuzevragenlijsten kunnen voorleggen. (Als de cases/meerkeuzevragenlijsten onvoldoende toelaten aan het team Testing van Werkenvoor.be om de competenties van de consultant te beoordelen op basis van de kwaliteitschecklists, kan een 3e casus/MKV gevraagd worden)
     • Er is geen voorkennis vereist, maar affiniteit met ontwikkeling van testen is een grote troef.
    • Certificeringstraject Assessmenttechnieken: voor organisaties die assessmentoefeningen willen integreren in hun selectieprocedure. De consultants leren de rol van evaluator, observator en rollenspeler opnemen bij assessmentoefeningen.
     • De deelnemer moet minstens 2 jaar geleden het certificaat 'Consultant A tot Z' behaald hebben en nam de rol actief op.
  • icoon 'e-learning'
   Opleiding, begeleiding en certificering

   Elk traject bestaat uit opleidingen, training on the job en één of meerdere certificeringsproeven (uitzondering: het traject van selectie-assistent).

   Deelnemen aan een traject vraagt een tijdsinvestering!

   Elk traject omvat niet alleen online en klassikale opleidingen, maar ook zelfstudie opleidingen. Voor sommige opleidingen zijn ook specifieke voorbereidingen vereist, die integraal deel uitmaken van het leertraject.

   Bekijk het algemeen en chronologisch overzicht voor elk traject: je vindt er opleidingsdata en alles wat wordt verwacht op vlak van zelfstudie en voorbereiding, inclusief de gemiddelde tijd die hiervoor nodig is.

   Ook de data van de proeven kan je hier terugvinden. Blokkeer als deelnemer dus deze data al in je agenda!

   Algemeen overzicht en chronologie per traject

   Lees ook het reglement dat van toepassing is voor alle deelnemers aan de trajecten.

  • icoon 'toepassing'
   Inschrijvingen

   Wil je medewerkers van jouw organisatie opgeven voor een certificeringstraject?

   Je hr-dienst kan kandidaten opgeven door ze in te schrijven in de inschrijvingsmodule van ons opleidingssysteem ITMA. Hulp nodig bij het inschrijven, schrappen, ... in ITMA? Lees de handleiding.  

   We behandelen alle inschrijvingen in vaste periodes.

  • Voor het traject start: dit kunnen je medewerkers nu al doen en leren

   Kunnen je medewerkers niet direct instappen in een traject, en wil je hen wel al laten voorbereiden? Of zijn ze nog niet zo vertrouwd met de materie? 

   We hebben een overzicht gemaakt van bronnen, links en e-learning opleidingen die ze nu al kunnen lezen of volgen. Zo zijn je medewerkers goed voorbereid voor ze aan het traject beginnen. Dankzij deze voorbereiding zullen ze ook al een bijdrage kunnen leveren in de organisatie van de selecties.  

   Naar het overzicht 

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • PRO Academy stelt alle know how over rekrutering en selectie ter beschikking: tools, methodologie, platformen en instrumenten.

  • Kennis delen en bijschaven

   Je medewerkers maken van in het begin deel uit van het netwerk waarin alle deelnemers en alumni van de PRO Academy hun kennis up-to-date kunnen houden.

  • Mentor  

   De deelnemers krijgen een mentor toegewezen die hen bijstaat met 'on the job' begeleiding.

  • Regelmatig georganiseerd

   Elk traject wordt 3 keer per jaar georganiseerd, met start in januari, mei en september van elk jaar.

   • We zijn er voor jou.

   • Heb je interesse in deze trajecten of wil je er meer over weten?

    Contacteer ons

   • Registreer als HR-dienst kandidaten in ons opleidingssysteem ITMA.

    Kandidaten registreren

  1. Voorwaarden

   • Een organisatie moet minstens 20 statutaire en/of contractuele selecties per jaar organiseren om deelnemers op te kunnen geven.
   • De deelnemers moeten statutaire medewerkers zijn (behalve voor het traject selectie-assistent)
   • De deelnemers moeten medewerkers zijn van de hr-dienst van de organisatie.