Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Burgers

Inhoudstafel

Wat is een rekeningstelsel?

Het rekeningstelsel is de basisstructuur van een boekhouding. Het regelt de indeling van de rekeningen, zodat verschillende boekhoudingen transparant gelezen en vergeleken kunnen worden. Het rekeningstelsel is wettelijk vastgelegd.

Rekeningstelsels in België

Binnen België zijn er verschillende rekeningstelsels. Voor de private sector is er het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR). De verenigingen zonder winstoogmerk gebruiken een aangepaste versie van het MAR. De overheid gebruikt dan weer het Algemeen Rekeningstelsel (ARS). Dit rekeningstelsel vloeit voort uit het KB tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de Federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, van 10 november 2009

Structuur van het ARS

Het ARS beschrijft de grootboekrekeningen en brengt die onder in acht klassen. Elk van die klassen heeft ook tot tien subklassen. Bekijk hier de structuur van het ARS-rekeningstelsel in detail.