Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Burgers

Inhoudstafel

Waarvoor dient een boekhouding?

Eenvoudig gezegd houdt een boekhouding bij wat we uitgeven, wanneer en waaraan. En wat er binnenkomt, uiteraard. De boekhouding is op die manier een instrument voor informatie, beheer en controle.

 • Informatie, omdat een correcte boekhouding op elk moment kan weergeven wat de actuele staat van de financiële middelen is
 • Beheer, omdat de correcte informatie hét fundament is om de juiste beslissingen te kunnen nemen
 • Controle, omdat elke handeling in de boekhouding traceerbaar moet zijn en gelinkt aan een verantwoordingsstuk.

Elke transactie, elke handeling moet correct, tijdig en volledig ingeschreven worden in de boekhouding. Transparantie en traceerbaarheid zijn de kernwoorden.

Wat is boekhouding?

Boekhouding is het sluitstuk van de financiële cyclus. De begroting legt vooraf vast wie mag uitgeven, voor hoeveel en waaraan, én welke inkomsten binnen zouden moeten komen. De boekhouding bekijkt de uitvoering van de begroting. Ze legt dus vast welke uitgaven en inkomsten er effectief gebeuren.

De boekhouding bestaat uit verschillende delen:

 • Dagboeken
 • Grootboeken
 • De jaarrekening, met:
  • de balans
  • de resultatenrekening, met alle kosten en opbrengsten
  • de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie
  • de toelichting

Behalve de link met de begrotingsverrichtingen, ziet een boekhouding in de privésector er precies zo uit. Wel gebruikt de overheid een specifiek rekeningstelsel.

Wie is ervoor verantwoordelijk?

Elke overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen boekhouding. Het dienstencentrum Federale Accountant binnen de BOSA consolideert de jaarrekeningen en legt ze neer bij het parlement.

Voor het voeren van hun boekhouding werken de federale en programmatorische overheidsdiensten en de Federale Politie met de applicatie FEDCOM, waarbij ze ondersteuning krijgen van het dienstencentrum Federale Accountant. Het Ministerie van Landsverdediging levert zijn cijfers specifiek via de interface in FEDCOM. Bij de Regie der Gebouwen gebruiken ze sinds 2021 FaaS, een andere applicatie die eveneens ondersteund wordt door het dienstencentrum Federale Accountant.

Het dienstencentrum Federale Accountant controleert ook regelmatig de rollen die in de boekhoudsystemen van deze organisaties zijn toegekend. Door incompatibele rollen te beperken tot een minimum, werken we aan de preventie van fraude.