Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Contractuelen

Bij de contractuelen volgt het ontslag na twee vermeldingen 'onvoldoende' als:

  • de beroepscommissie adviseert om de vermeldingen 'onvoldoende' te behouden en als de leidend ambtenaar dit advies volgt
  • de beroepscommissie adviseert om de vermeldingen 'onvoldoende' te wijzigen maar de leidend ambtenaar beslist om ze te houden.

Aan een vermelding 'onvoldoende' moeten waarschuwingen in de functioneringsgesprekken met de geëvalueerde voorafgaan. Deze vermeldingen mogen geen verrassing zijn voor de betrokkene.