Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Contractuelen

Inhoudstafel

Wanneer je bent aangeworven met

  • een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  • een arbeidsovereenkomst afgesloten voor bepaald werk
  • een vervangingsovereenkomst

dan heeft het einde van de overeengekomen termijn, de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst afgesloten was of de terugkeer van de vervangen persoon de beëindiging van deze arbeidsovereenkomst tot gevolg, zonder dat enige formaliteit vereist is.