Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eindvermelding ‘onvoldoende’

De toekenning van de vermelding ‘onvoldoende’ veronderstelt dat de geëvalueerde minder dan 50% van de prestatiedoelstellingen heeft behaald of dat hij of zij de competenties nodig voor de functie niet heeft ontwikkeld en de functie dan ook niet langer op bevredigende wijze kan uitoefenen. 

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Na afloop van het evaluatiecyclusgesprek wordt als enige eindvermelding ‘onvoldoende’ toegekend.

  De toekenning van de vermelding ‘onvoldoende’ veronderstelt dat aan één van de volgende criteria is voldaan, namelijk dat de geëvalueerde:

  • minder dan 50% van de prestatiedoelstellingen heeft behaald
  • de competenties nodig voor de functie niet heeft ontwikkeld en de functie dan ook niet langer op bevredigende wijze kan uitoefenen. 

  Twee al dan niet opeenvolgende vermeldingen ‘onvoldoende’ binnen een periode van 4 jaar, met een minimum van 240 gepresteerde dagen, leiden tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid.

   

 • Positieve of gunstige evaluatie

  Het behalen van de prestatie- en ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld tijdens het opmaken van de balans in het evaluatiecyclusgesprek leidt tot de start van de volgende evaluatiecyclus. Er wordt geen eindvermelding toegekend voor het behalen van de geplande doelstellingen. 

  Als het personeelslid drie maanden na het einde van de evaluatiecyclus nog steeds niet is geëvalueerd en niet afwezig is, wordt de volgende cyclus geactiveerd.  

 • Gevolgen van vermeldingen

  De vermelding ‘onvoldoende’ vertraagt het personeelslid in de ontwikkeling van zijn geldelijke en administratieve loopbaan. 

  • Voor de geldelijke loopbaan: de vermelding ‘onvoldoende’ dat in de laatste evalutiecyclus is toegekend, vertraagt de geldelijke vooruitgang van het personeelslid (bevordering in weddeschaal). 
  • Voor de administratieve loopbaan: de geëvalueerde mag géén vermelding ‘onvoldoende’ behalen om bevorderd te kunnen worden naar een hoger of een hogere of om te kunnen veranderen van graad. Voor een bevordering naar niveau A, moet het ontbreken van de vermelding ‘onvoldoende’ ook worden nagegaan, zowel om te kunnen deelnemen aan de proeven als om te kunnen worden opgeroepen voor een vacante betrekking.
  • In het geval van een hogere functie daarentegen, blijft deze enkel behouden voor zover de werknemer niet de vermelding ‘onvoldoende’ krijgt.

  Naast deze gevolgen, wordt bij de vermelding 'onvoldoende' een periode van verplichte remediëring opgestart, met een minimumduur van 6 maanden en een maximum van 12 maanden.

  Als het personeelslid binnen de 4 jaar (waarvan 240 gepresteerde dagen) 2 al dan niet opeenvolgende vermeldingen 'onvoldoende' krijgt, wordt het wegens beroepsongeschiktheid ontslagen door de leidend ambtenaar.

Regelgeving