Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Voor de statutairen van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Voor de statutairen die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, in geval van bevordering naar de hogere klasse: je behoudt je geldelijke anciënniteit in je nieuwe klasse en gaat over naar de eerste weddeschaal van je nieuwe klasse,

behalve als je weddeschaal vermeld staat in de eerste kolom van de tabel hieronder. Je gaat in dat geval over naar de weddeschaal in de tweede kolom.

Weddeschaal Bevordering
NA12 NA22
NA13 NA23
NA14 NA24
NA15 NA25
NA16 NA25
NA23 NA32
NA24 NA33
NA25 NA34
NA34 NA42
NA35 NA43
NA43 NA52
NA44 NA53

 

Voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair, houdt een bevordering naar de hogere klasse in dat je  terechtkomt in de loopbaan met de nieuwe weddeschalen. Je behoudt je geldelijke anciënniteit wanneer je overgaat naar je nieuwe klasse waarin je de eerste weddeschaal bekomt, die je een weddeverhoging van minstens 3.000 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de klasse waarin je bevorderd wordt. (Art. 58 -  KB 25 oktober 2013)