Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Algemene beleidsnota

Op basis van onder andere het regeerakkoord stelt de Minister of de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken aan het begin van elke legislatuur een beleidsnota op en herhaalt deze oefening dan jaarlijks. 

Inhoudstafel

  • Hierin staan de acties die de Minister of de staatssecretaris samen met zijn of haar administratie ( , ,…) gedurende de legislatuur zal ondernemen. De doelstellingen van de federale overheidsdiensten liggen dan ook in het verlengde daarvan.