Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

  • Het Europees comité voor de sectorale sociale dialoog voor de administraties van de centrale regeringen werd opgericht in 2010. Het maakt deel uit van de 44 sectorale comités die, met de steun van de Europese Commissie, bijdragen tot het Europees sociaal model.

    Het comité verenigt de vertegenwoordigers van de werkgevers (EUPAE) en van de vakbonden van de werknemers (TUNED) van de sector. Het wil de werking van de administraties en de normen voor arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de sociale dialoog op nationaal vlak te bevorderen en een adviserende rol bij het uitwerken van het Europese beleid dat een impact heeft op de administraties van de centrale regeringen op te nemen.

    Met deze kaderovereenkomst gaan de vakbonden van de werknemers en de overheidswerkgevers van dit comité 20 concrete verbintenissen aan om de van de dienstverlening aan de burger te verbeteren.